Product Name English: Acrylic Acid / Acrylamidomethyl Propane Sulfonic Acid Copolymer

Product Name Local: Kyselina akrylová/ kopolymer akrylamidometylpropansulfonové kyseliny

Industry: Personal Care

Product Group: Chelating agents

Product Data Base
Local description
Polymer zvyšující barvitelnost popř.odbarvitelnost vlasů odstraněním kovových iontů z jejich povrchu, zvyšující tažnost vlasů po odbarvení. Nechává vlasy dobře rozčesatelné. Aplikace: čistící šampony před barvením.
English description
Polymer enhancing colour deposition on coloured and lightened hair by removing metal ions from the hair surface, improving tensile strength of lightened hair. Leaves hair easier to comb and detangle after relaxer treatment. Application: cleansing shampoos before hair dying, hair relaxers.

Add to list Go back