Product (English name): ABS, GPPS, HIPS, SAN, PC/ABS

Product (Local name): ABS, GPPS, HIPS, SAN, PC/ABS

Industry: Plastic

Product Group: Resins & polymers

Product Data Base

Local description

Vse vrste stirenskih materialov, ki se uporabljajo za izdelovo široke palete končnih izdelkov.

English description

All kind of styrenics used for wide variety of final products.

Ask for sample Go back