English name: ABS, GPPS, HIPS, SAN, PC/ABS

Local name: ABS, GPPS, HIPS, SAN, PC/ABS

Industry: Plastic

Product Group: Resins & polymers

Product Data Base
Local description
Vse vrste stirenskih materialov, ki se uporabljajo za izdelovo široke palete končnih izdelkov.
English description
All kind of styrenics used for wide variety of final products.

Ask for sample Go back