English name: ABS, GPPS, HIPS, SAN, PC/ABS

Local name: Abs, Gpps, Hips, San, Pc / Abs

Industry: Plastic

Product Group: Resins & polymers

Product Data Base
Local description
Všetky druhy styrény používaných pre širokú škálu konečných produktov.
English description
All kind of styrenics used for wide variety of final products.

Ask for sample Go back